HUR VI ARBETAR

Oavsett om en arkitekt är involverad eller inte, är den tidiga fasen av processen avgörande. Det är många beslut som behöver tas här och det kan kännas överväldigande. Men sanningen är att ju längre fram i processen man kommer, desto svårare och dyrare blir det att göra ändringar. Därför är det viktigt att vi ifrågasätter och testar både våra och våra kunders idéer och visioner tidigt för att säkerställa att alla är medvetna om hur det kommer att bli. Det minimerar sena ändringar och kommer att ge det bästa slutresultatet.

Det är svårt att veta exakt vad man vill ha innan man ser det. Kanske kan vår gemensamma process leda till något ännu bättre, något som inte kunde föreställas innan.

Vi arbetar gärna nära våra kunder, där vi tar en vägledande roll från idé till färdigt projekt. Oavsett vad ert projekt innebär, tillämpar vi i stort sett samma metodik.

Vår process

Detta steg inkluderar minst ett möte på plats med alla projektets intressenter. Målet är att ge alla möjlighet att göra sina röster hörda tidigt i processen. Vi samlar in material och dokumentation som behövs för att göra en professionell analys av projektet i sin helhet.